Creative solutions.

Creative ideas.

Creative design.

Zangers gezocht!

Wie zijn wij?

Identiteit en missie


Resonance bestaat uit een hechte groep amateurzangers die vanuit hun christelijke geloofsovertuiging en reformatorische achtergrond een voorliefde heeft voor klassieke muziek.

Resonance zingt klassieke koorwerken en put uit een rijke erfenis van vijf eeuwen geestelijke muziek. Wij willen het Evangelie van de Bijbel door middel van doordachte programma’s aan het hart leggen van de luisteraar.

Profielschets Resonance


  • Hechte vriendengroep

We zijn een klein koor en het ledenverloop van Resonance is niet groot. De koorleden zijn niet alleen door de muziek aan elkaar verbonden maar ook door vriendschappen en familiebanden. Op het koor zijn vriendschappen ontstaan en verdiept. Daardoor is er een hechte band tussen de koorleden onderling. Koorrepetities zijn dan ook meer dan louter zakelijke en functionele bijeenkomsten. De repetities zijn meestal intensief, maar ook ontspannen. Er is plaats voor gezelligheid en sfeer.

  • Ambitieuze houding

We zijn echter meer dan een hechte groep zangers. Sinds ons ontstaan hebben we gezocht naar muzikale uitdaging. In de afgelopen jaren zijn we daardoor gegroeid en hebben we grenzen verlegd. Er is een duidelijke ontwikkeling waarneembaar: in het begin zongen we af en toe wat koralen voor ons eigen plezier, nu voeren we Bachcantates uit met professionele begeleiding. Thuisstudie hoort er helemaal bij.

  • Muziek als kunstvorm

We zijn ook altijd veeleisend geweest met betrekking tot het repertoire. We zoeken koorwerken die een bepaald kwaliteitsniveau hebben. De muziek die we zingen geeft blijk van inhoudelijke diepgang, tijdloze schoonheid en compositorische complexiteit. Voor ons is muziek een vorm van kunst. Daarom zijn we georiënteerd op klassieke muziek en laten we populaire muziek links liggen.

Naast muziek als kunstvorm is het ook mogelijk om een combinatie te maken met andere vormen, zoals poëzie, literatuur of beeldende kunst.

  • Breed repertoire

We beperken ons niet tot een bepaalde muzikale stroming, maar putten uit een rijke bron van 500 jaar geestelijke koormuziek. Afwisselend ligt de nadruk nu eens op barokmuziek en dan weer op de romantiek of de renaissance. Daarbij kiezen we niet alleen voor de bekende hoogtepunten uit de muziekgeschiedenis. Door onze openheid naar nieuw repertoire  ontdekken we regelmatig onbekende componisten en composities die meer dan de moeite waard blijken te zijn.

  • Doordachte programmering

De concertprogramma’s van de laatste tien jaar laten zien dat we regelmatig zelf concerten hebben georganiseerd rond een bepaald thema. Kenmerkend daaraan was altijd de doordachte samenhang tussen de verschillende programmaonderdelen. Het was en blijft altijd ons streven om concerten meer te laten zijn dan entertainment. Onze programma’s hebben een educatieve functie, in die zin dat we de culturele horizon van de luisteraar graag willen verbreden.

  • Culturele achtergrond

Resonance bestaat uit zangers met een Christelijke geloofsovertuiging. De individuele koorleden zijn allen lid van een protestantse kerk en voelen zich verbonden met de reformatorische traditie. Dit geeft het koor een bepaalde kleur. Uitgangspunt bij het maken van  programma’s is onze eigen identiteit. Muziek is namelijk een vorm van communicatie. Wij willen alleen die teksten vertolken waar we zelf inhoudelijk achter staan. Onze geloofsovertuiging komt dus in ons repertoire tot uiting.

  • Praktijk van uitvoeren

Verreweg in de meeste gevallen vinden uitvoeringen van de programma’s / thema’s plaats in de vorm van een concert. Het is echter zeker mogelijk dat als onderdeel van het concert een stuk verdieping wordt geboden in de vorm van een spreker. Ook kunnen andere bijdragen gegeven worden, zoals een puur instrumentele bijdrage. Daarnaast is het mogelijk dat Resonance op uitnodiging medewerking verleent aan andere bijeenkomsten, mits deze bijdragen aan onze missie.

  • Muzikale evangelieverkondiging

Ons repertoire bestaat voor een groot deel uit geestelijke koorwerken die in de protestantse traditie zijn ontstaan, maar we hebben onszelf niet verbonden aan een bepaalde kerkelijke denominatie. Het zingen van teksten die gebaseerd zijn op of ontleent zijn aan Bijbelteksten is voor ons niet alleen een vorm van geoorloofde ontspanning. Uiteindelijk is het doel van alles en zeker van muziek om God te loven en anderen daardoor op Hem te wijzen. Koorzang is meer dan elke andere kunstvorm voor dit doel geschikt. Hoewel het hier als laatste genoemd wordt is muzikale evangelieverkondiging het belangrijkste bestaansrecht van ons koor.

Dirigent

Peter Marijs, geboren in 1982, heeft altijd al liefde gehad voor muziek, en dan vooral oude koormuziek. Peter is in het verleden lid geweest van verschillende koren. In 2004 ontstond Resonance spontaan uit een groepje zangers. Maar een koor kan niet zonder dirigent, en zo begon Peter de maat te slaan voor het nieuwe koortje. Peter maakte zich het dirigeren zelf eigen. Omdat Resonance zich ontwikkelde tot een volwaardig kamerkoor, ging Peter de beperkingen van zijn dirigeren voelen. Hij besloot de dirigentencursus van de BZGG te gaan volgen en heeft deze inmiddels succesvol afgerond. Zijn leermeesters waren Patrick van der Linden, Paul Heyboer en Mar van der Veer.

Op muzikaal gebied is Peter verder actief als dirigent van een ander jongerenkoor en gemengd koor. Als bas zingt hij in verschillende semi-professionele koren.

Behalve als zanger en dirigent is Peter Marijs ook actief als componist. Voor Resonance heeft hij een aantal psalmen en liedbewerkingen geschreven. In deze bewerkingen zitten zowel barokke als romantische elementen, hoewel hij met andere werken aantoont een moderner klankidioom niet te schuwen. Kenmerkend voor zijn manier van schrijven is de horizontale lijnvoering. Een logische opeenvolging van akkoorden is voor hem niet voldoende: Hij probeert elke zangstem een volwaardige partij te geven zodat de bewerking werkelijk een koorzetting wordt. Daarnaast kiest hij er vaak voor om de melodie bij de mannenstemmen te leggen.

Peter is momenteel als docent verbonden aan het Hoornbeeck College en aan het Calvijn College te Goes.

Concerten